هممممم

تو نباید بگی همین توری باید بگی پس چنتا

بعد من میگم ٧ تا...

 

هیچ چیز با گذشت زمان آسان تر نمی شود
ما خسته تر می شویم
و تنهاتر
و پذیرش چیزها آسان تر می شوند ...

 

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
سجاد

هومممم...! حالا چرا هفت تا؟!!! آره راس میگی یکیم بذاریم پشت صندوق پذیرش و آسونتر کنه؟ ها! کوکو سبزی بدیم توش پر زرشک و گردو عجب چیزی! میگم اون موقع ها گوشش ستاره میزدی یاددته؟ الان دایره هم نمیکشی! آش کشک خالت (پات) چطوره؟ هنوزم چلاقی؟

آلوچه

چرا هفت تا؟ (نگو همین طوری (نه همین توری!) بگو "پـَــچنتا" که من بگم به تو چه!) [نیشخند]

نرگس خانوم

بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله ی راه خویش گیرم