هممممم تو نباید بگی همین توری باید بگی پس چنتا بعد من میگم ٧ تا...   هیچ چیز با گذشت زمان آسان تر نمی شودما خسته تر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
11 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
3 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
10 پست
تیر 82
1 پست
i'm_not_changing
1 پست
کودک
1 پست
بخیه
1 پست
سلفیش
1 پست
sina
1 پست
511
1 پست
چ
1 پست
کلاغ
1 پست
حرفمه
1 پست
آدمم
1 پست
whispers
1 پست
فری_هاگ
1 پست
عید
1 پست
مبارک
1 پست
سال_نو
1 پست
بهترین
1 پست
بدتربن
1 پست
سکوت
1 پست
فریاد
1 پست
احساساتم
1 پست